Služby

Pojištění

Životní a úrazové pojištění

 • Rizikové životní pojištění
 • Kapitálové životní pojištění s pojištěním úrazu a udraví
 • Kapitálové životní pojištění bez zkoumání zdravotního stavu
 • Kapitálové životní pojištění - manažerské
 • Životní pojištění dětí a mládeže
 • Vkladové kapitálové pojištění
 • Investiční životní pojištění
 • Záruka - důchodový program
 • Kolektivní kapitálové pojištění
 • Kompletní úrazový program

Pojištění majetku a jejich odpovědnosti

 • Pojištění obytných budov
 • Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života
 • Pojištění odpovědnosti majitele nebo správce nemovitosti
 • Pojištění domácnosti
  krytí těchto rizik: požár, výbuch, přímí úder blesku, pád letadla, povodeň, záplava, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožáru, zemětřesení, tíha sněhu nebo mrazu, odcizení, úmyslné poškození nebo zničení věci, voda vytékající z vodovodního zažízení

Pojištění vozidel

 • Povinné ručení (flotilové pojištění)
 • Havarijní pojištění
 • Sdružené pojištění vozidla

Cestovní pojištění

Podnikatelské pojištění

 • Pojištění majetku (všeho druhu)
 • Pojištění přepravy zásilek
 • Pojištění profesní odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce (tzn. pojištění nákladu - včetně odcizení)

Doplňkové penzijní spoření

 •  Od července roku 2024 dojde ke zvýšení minimální částky, kterou je nutno měsíčně spořit, abyste dosáhli alespoň na nejnižší částku státního příspěvku. Současná minimální úroveň státní podpory je od úložky 300 Kč ve výši 90 Kč. Od roku 2024 se tato hranice zvýší na minimální úložku 500 Kč měsíčně, státní podpora bude 100 Kč.
 • Na novou maximální státní podporu dosáhne střadatel, který pošle měsíčně 1.700 Kč. Nejvyšší státní příspěvek bude ze současných 230 Kč nově 340 Kč, tedy 20% z úložky. Když budete chtít od ledna 2024 využít maximálního státního příspěvku, budete procentuálně dostávat méně, než máte nyní podle současných pravidel. Motiv státu je jasný, občane ukládej více.
 • Změna pro přiznání státního příspěvku z 300 Kč na 500 Kč, změna horní hranice z 1 000 Kč na 1 700 Kč a i nový způsob výpočtu výše státního příspěvku (20 % z částky mezi zmíněnými hranicemi) bude poprvé aplikovaný na příspěvky, které si lidé pošlou v červenci 2024
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: v případě, že účastník zruší pojistnou smlouvu před uplynutím zákoného termínu, jsou mu odebrány státní příspěvky, avšak zůstává mu v plné výši jeho spoření až do doby zrušení, včetně úrokové míry a nevrací státu daňové úlevy. Daňové úlevy jsou ve stejné úrovni jako je daň z příjmu u konkrétního člověka. (např. pracovník, který má 20% daň z příjmů oddaňuje také 20-ti% spoření z penzijního fondu.)

Pojištění zdraví - jedná se o soukromé pojištění v době nemoci (tzn. nemocenská)

Likvidace pojistných událostí

Klienti, kteří mají uzavřenou pojistnou smlouvu prostřednictvím naší společnosti, mohou využít naší služby a to tím, že mu pomůžeme, na základě dlouholetých zkušeností, vyplnit veškeré formality nutné k vyřízení pojistné události u všech druhů pojištění. A to vše zdarma.

Výběrové řízení

Provádíme výběrové řízení jakéhokoliv produktu dle požadavku klienta u vybraných pojišťoven. A to vše zdarma.